DISCLAIMER & PRIVACY

 

GO! CVO VIVA Antwerpen, 2018

 

Domein

 

Deze website is eigendom van:

GO! CVO VIVA Antwerpen

Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken

info@cvo-viva.be

+32 476 96 49 57

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GO! CVO VIVA Antwerpen.

 

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

GO! CVO VIVA Antwerpen levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal GO! CVO VIVA Antwerpen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

GO! CVO VIVA Antwerpen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren op info@cvo-viva.be.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GO! CVO VIVA Antwerpen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

GO! CVO VIVA Antwerpen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. GO! CVO VIVA Antwerpen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

 

Privacy beleid

 

GO! CVO VIVA Antwerpen hecht belang aan jouw privacy!

 

Om je als cursist te kunnen identificeren en te begeleiden in je leertraject houden we een aantal persoonlijke gegevens van jou bij. Deze gegevens worden enkel bijgehouden om je te kunnen contacteren, je leertraject te documenteren en voor het opmaken van de behaalde studiebewijzen. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om je op een correcte manier te factureren en je te begeleiden in mogelijke tegemoetkomingen.

 

De gegevens worden bijgehouden volgens de wettelijk vastgestelde termijnen (30 jaar voor informatie over studiebewijzen, 5 jaar voor financiële gegevens …) of volgens de noodzakelijkheid voor een correcte verwerking van je gegevens tijdens en in opvolging van je opleiding.

 

Het aanspreekpunt informatieveiligheid binnen GO! CVO VIVA Antwerpen is Veronique Alen. Je kan aanspreekpunt informatieveiligheid contacteren:

 

• indien je vragen of opmerkingen hebt over ons privacy beleid;

• om je gegevens te wijzigen;

• indien je een overzicht wenst van alle persoonlijke gegevens die we verzamelen en de bewaartermijnen;

• voor het verwijderen van je gegevens;

• als je een inbreuk op de privacywetgeving wil melden.

 

Binnen de GO! Scholengroep Antwerpen is Stephanie Boxus de data protection officer.

 

In geval van informatie aanvraag:

 

We trachten je steeds zo snel mogelijk te woord te staan op de manier die voor jou het beste past. Gegevens die je ons toevertrouwd in het kader van een persoonlijke, telefonische of online informatie aanvraag worden niet bijgehouden. We bieden je - volledig vrijblijvend - de mogelijkheid om in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

 

In geval van gebruik van gegevens voor de nieuwsbrief:

 

Inschrijven op onze nieuwsbrief kan enkel na jouw uitdrukkelijke toestemming via het formulier dat wij ter beschikking stellen op onze website. Je kan je kosteloos en op elk moment terug uitschrijven. Hiervoor kan je je richten tot GO! CVO VIVA Antwerpen, Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken of info@cvo-viva.be.

 

De persoonsgegevens die je mogelijk verstrekt via diverse applicaties zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

Je kan gemakkelijk de inhoud van onze website "liken" of delen op Facebook. De implicaties voor de privacy hiervan variëren van sociaal netwerk tot sociaal netwerk en zijn afhankelijk van de privacy-instellingen die je in deze netwerken hebt gekozen.

 

GO! CVO VIVA Antwerpen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de GO! CVO VIVA Antwerpen-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de GO! CVO VIVA Antwerpen-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

 

Het gebruik van cookies

 

Onze website maakt gebruik van cookies, zoals bijna alle websites, om je de best mogelijke ervaring te bieden bij het surfen. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Onze cookies helpen ons om:

 

• onze website te laten werken zoals je verwacht;

• jouw instellingen tijdens en tussen bezoeken te onthouden;

• de snelheid / veiligheid van de site te verbeteren;

• toe te staan dat je pagina's deelt met sociale netwerken zoals Facebook;

• voortdurend onze website voor je te verbeteren;

• onze service efficiënter te maken.

 

We gebruiken geen cookies om:

 

• persoonlijk identificeerbare informatie (zonder jouw uitdrukkelijke toestemming) te verzamelen;

• gevoelige informatie (zonder jouw uitdrukkelijke toestemming) te verzamelen;

• gegevens door te geven aan advertentienetwerken;

• persoonlijke identificeerbare gegevens door te geven aan derden.

 

Als de instellingen in de software die je gebruikt om deze website (jouw browser) te bekijken, zijn aangepast om cookies te accepteren, nemen wij dit en door uw gebruik van onze website, aan dat je hiermee akkoord gaat.

 

De website gebruikt ook cookies om bezoekersstatistieken samen te stellen. Deze geven cijferdata weer zoals bezoekersaantallen, het type technologie waarmee gesurft wordt, de tijd die besteed wordt op de site, welke pagina's bezocht worden. Deze data helpt bij het identificeren van technische problemen, het toegankelijker maken en bij het verbeteren van de werking van de site. Deze analyseprogramma's vertellen ons ook of en hoe, op anonieme basis, mensen deze site bereikten (bijv. via een zoekmachine) en of ze er al eerder waren geweest.

GO! CVO VIVA ANTWERPEN

 

Distelvinklaan 22 (secretariaat: blok B)

 

2660 Hoboken

CONTACT

 

0476 96 49 57 (geen sms aub)

 

info@cvo-viva.be

OVER CVO VIVA ANTWERPEN

 

 

Centrumreglement

 

Missie

 

Dislaimer & privacy

OPENINGSUREN SECRETARIAAT (BLOK B)

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

 

 

 

: - 13u tot 16u - 18u tot 20u

: - 13u tot 16u - 18u tot 20u

: 9u tot 12u - -

: - 13u tot 16u - 18u tot 20u

: 9u tot 12u - -