RECHT OP VERMINDERING VAN INSCHRIJVINGSGELD

 

 

In bepaalde gevallen kan je een vermindering van het wettelijke inschrijvingsgeld verkrijgen.

 

Deze vermindering wordt toegekend als je een geldig attest voorlegt bij inschrijving.

 

Het attest voor vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld mag op het moment van de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand en moet op het secretariaat bezorgd worden bij inschrijving, of ten laatste 30 dagen na de inschrijving.

 

Hoeveel er nog moet betaald worden, als je van een vermindering van inschrijvingsgeld geniet, kan je steeds navragen op het secretariaat.

Let wel: deze vermindering wordt enkel toegekend op het inschrijvingsgeld en is niet geldig voor cursusgebonden kosten, handleidingen, materialen ...

 

Er is een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld voor:

 

- werkzoekenden met een uitkering van de RVA;

- cursisten met een invaliditeit van minstens 66%;

- cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH);

- personen die een attest hebben van vermindering van zelfredzaamheid voor ten minste 7 punten, uitgereikt door de FOD;

- cursisten die fiscaal ten laste zijn van één van bovenstaande categorieën;

- cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie voor ten minste 120 lestijden

en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een centrum voor Volwassenenenonderwijs.

 

 

Er is een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld voor:

 

- cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, of die ten laste zijn van een van deze categorieën;

- niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;

- cursisten die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering krijgen, voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de

VDAB erkend traject naar werk;

- cursisten die op het moment van inschrijving materiële hulp genieten (asielzoekers), of ten laste zijn van deze categorie.

 

 

Wat als je recht had op een vrijstelling maar nu met pensioen bent?

 

Cursisten die ouder zijn dan 65 jaar hebben slechts in bepaalde gevallen recht op een vrijstelling van het inschrijvingsgeld:

 

- cursisten met een leefloon indien IGO (inkomensgarantie voor ouderen);

- mindervaliden met een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt. Dit attest moet echter aangevraagd

zijn voor de leeftijd van 65 jaar;

- mindervaliden met een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste 7 punten.

 

CURSUSGELD

 

= inschrijvingsgeld + cursusgebonden kosten, exclusief handboek & materialen/ingrediënten

Cursus

Lestijden

Totaal

standaardtarief

Totaal

Gedeeltelijke vrijstelling

Totaal

Volledige vrijstelling

Naaien

120

€ 190,00

€ 46,00

€ 10,00

Kinder- en tienerkleding

120

€ 190,00

€ 46,00

€ 10,00

Patronen

120

€ 190,00

€ 46,00

€ 10,00

Klein verstelwerk

20

€ 32,00

€ 8,00

€ 2,00

Koken - per module

80

€ 128,00

€ 32,00

€ 8,00

Bloemschikken

80

€ 123,00

€ 27,00

€ 3,00

Patchwork en borduren

80

€ 123,00

€ 27,00

€ 3,00

Decoratief in de woning

160

€ 246,00

€ 54,00

€ 6,00

Schoonmaken - webleren

60

€ 102,00

€ 30,00

€ 12,00

GO! CVO VIVA ANTWERPEN

 

Distelvinklaan 22 (secretariaat: blok B)

 

2660 Hoboken

CONTACT

 

0476 96 49 57 (geen sms aub)

 

info@cvo-viva.be

OVER CVO VIVA ANTWERPEN

 

 

Centrumreglement

 

Missie

 

Dislaimer & privacy

OPENINGSUREN SECRETARIAAT (BLOK B)

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

 

 

 

: - 13u tot 16u - 18u tot 20u

: - 13u tot 16u - 18u tot 20u

: 9u tot 12u - -

: - 13u tot 16u - 18u tot 20u

: 9u tot 12u - -